בשורה טובה: הקלות להורים בהליך קבלת נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת

רשות המסים מפשטת את הליך קבלת נקודות זיכוי להורים לילדים המוגדרים בסעיף 45 לפקודת מס הכנסה כילדים נטולי יכולת, וזאת מתוך כוונה להקל עליהם. הורים המקבלים גמלת ילד נכה מביטוח לאומי לא יידרשו עוד לצרף תעודה רפואית (טופס 127) וכמו-כן, ניתן יהיה לקבל את נקודות זיכוי הללו ישירות מהמעסיק, ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה, בהתאם לתנאים הקבועים בפקודה מדובר באלפי ההורים שיוכלו ליהנות מהטבת המס בהליך פשוט שלא דורש מהם מאמץ.

ההקלות בהליך קבלת ההטבה מתאפשרות לאחר חתימת שר האוצר, משה כחלון, על תיקון לתקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו -1996.

לפי סעיף 45 לפקודה, הורה לילד משותק, עיוור או עם מוגבלות שכלית-התפתחותית זכאי לשתי נקודות זיכוי בעבורו. עד כה, כדי לקבל את ההטבה נדרשו ההורים, בין השאר, לפנות למשרדי מס הכנסה, למלא טופס בקשה לזיכוי ממס בגין ילד נטול יכולת (טופס 116א) ולצרף תעודה רפואית (טופס 127) חתומה ע"י רופא מתחום המחלה שבגינה מבוקשת ההטבה, דבר שחייב את ההורים לפנות לרופא הרלוונטי אחת למספר חודשים או שנים בהתאם לקביעתו.

מסמכים. צילום באדיבות pixabay

צוותים למיצוי זכויות האזרח להטבות מס ולשיפור השירות בתיאומי המס שמונו ע"י מנהל רשות המסים המליצו לפשט את ההליך ולהמיר את הדרישה לתעודה רפואית באישור לגמלת ילד נכה מביטוח לאומי. עוד הוצע, כדי לחסוך להורים את הפנייה למשרדי מס הכנסה, לאפשר למעסיקים לתת להורים את נקודות הזיכוי תוך הצגת האישור מביטוח לאומי והצהרה כי רק אחד ההורים מקבל אותן וכי לילד אין הכנסות בשנת המס.

לצורך יישום ההמלצות יצרה הרשות ממשקי עבודה מול ביטוח לאומי לקבלת מידע לגבי גמלאות ילדים נכים המשולמות על ידו, ביצעה עדכונים מחשוביים תפעוליים, עדכנה את טופס 101 שיכלול סעיף להורה לילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 19 ובעבורו משולמת גמלת ילד נכה וכן הצהרה שבן הזוג אינו מקבל את הנקודות ולילד אין הכנסה בשנת המס. לאחר השלמת פעולות אלו וכדי לאפשר את השינוי באופן הליך קבלת ההטבה, ביוזמת הרשות חתם שר האוצר על תיקון התקנות הרלוונטיות.

דילוג לתוכן