עד 2035 אזור תכפיל את גודלה

התוכנית כוללת תוספת של כ-4,400 יחידות דיור שייתנו מענה להיקף אוכלוסייה של כ-27,000 תושבים עד 2035. התוכנית מציעה עירוב שימושים באזור התעסוקה במערב היישוב באמצעות תוספת של 1,400 יחידות דיור

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה תל אביב, בראשות אדר' דניאלה פוסק, החליטה להפקיד את תוכנית המתאר למועצה המקומית אזור. התוכנית כוללת תוספת של כ-4,400 יחידות דיור שייתנו מענה להיקף אוכלוסייה של כ-27,000 תושבים עד שנת 2035.
התוכנית שבהובלת מינהל התכנון, הרשות המקומית ולשכת תכנון תל אביב, מציעה התחדשות עירונית של אזור התעסוקה, של מפעל "אופיס טקסטיל" ושל האזורים הבנויים בבנייה גבוה יחסית (בנייה רוויה), תוך דגש על הקצאת שטחים לצורכי ציבור וחיזוק המרחב הציבורי.
ההתחדשות העירונית נשענת בחלקה על ציר מערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן) המאושר בכביש 44, ועל תחנת המטרו המתוכננת במזרח היישוב. בסמוך לאזורים אלו, התוכנית קבעה בינוי גבוה ומעורב שימושים. לצד הפיתוח המתוכנן במתחמי ההתחדשות העירונית, תוכנית המתאר מציעה שמירה על ליבת היישוב שבה בנייה צמודת קרקע. בנייה זו מוגדרת בתוכנית כאזור לשמירה על תבנית הבנייה הקיימת.
כמו כן, הוועדה המחוזית שמה דגש בהחלטתה על תמהיל הדיור המוצע סביב צירי המתע"ן, וקבעה כי תוכניות מפורטות שיוכנו בסמוך לצירים אלה, יכילו ככל הניתן לפחות 50% של דיור בר השגה ודירות קטנות, וזאת בהתאם למדיניות הוועדה לפיתוח לאורך צירי מתע"ן.
התוכנית מגדירה את הרחובות קפלן, יצחק שדה ומשה שרת כשדרה המרכזית של היישוב, אשר כוללת בתוכה הן התחדשות עירונית והן בנייה צמודת קרקע. לאורך השדרה יהיו חזיתות מסחריות, כמו גם שטחי ציבור נרחבים.
בהיבט התעסוקה, התוכנית מציעה הגדלה של שטחי התעסוקה באזור התעסוקה הקיים במערב היישוב, תוך תוספת של 1,400 יחידות דיור. זאת, במטרה לרכז את התעסוקה בסמוך לאחת הכניסות ליישוב ולצירים של מערכת תחבורה עתירת נוסעים עתידית על כביש 44. שטחי תעסוקה נוספים מתוכננים בשטח שבו ממוקם כיום מפעל "אופיס טקסטיל", ובסמוך לתחנת המטרו המתוכננת.
בנוסף, התוכנית זיהתה והתייחסה לערכי שימור וערכים נופיים ביישוב, ובראשם נחל אזור העובר במרכזו ומצודת המישור הניצבת על גבעה בלב היישוב. התוכנית מייעדת חלק קטן משטח פארק אריאל שרון שבתחומה לטובת שימושי ספורט ופנאי מטרופוליניים.
מתכננת מחוז תל אביב במינהל התכנון, ד"ר אדר' חוה ארליך, ציינה כי "המועצה המקומית אזור תפרוץ קדימה בשנים הקרובות, הן בגלל שיקודמו תוכניות להתחדשות השיכונים הוותיקים והן בגלל המיקום האסטרטגי שלה שמושך תעסוקה. התוכנית תהווה את הבסיס לכך ביוצרה מסגרת תכנונית ברורה להמשך".
המועצה המקומית אזור ממוקמת במרכז הארץ וגובלת בחולון מדרום, פארק אריאל שרון מצפון, ושטחי "מקווה ישראל" ממזרח. שטח המועצה הינו כ-2,210 דונם והיא מונה כיום כ-13,000 תושבים.
התוכנית נערכה ע"י אדר' נעמה מליס ממשרד מליס.
דילוג לתוכן