התחדשות עירונית בחולון: עד 60,000 יח"ד חדשות ייבנו בעיר בשנים הקרובות

הועדה המחוזית לתכנון ובניה תל אביב, בראשות אדר' דניאלה פוסק, החליטה על הפקדת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית בחולון. התוכנית נותנת מענה להתחדשות המרקם הוותיק בעיר בהתאם לייחודיות של כל שכונה.

התוכנית המקודמת על ידי עיריית חולון וחלה על אזורי המגורים הוותיקים של העיר (כ-7,000 דונם), נותנת מענה להתחדשות המרקם הוותיק בעיר, בהתאם לייחודיות של כל שכונה בעיר. התוכנית מאפשרת במימוש מלא תוספת מדורגת של בין 34,000 ל-60,000 יחידות דיור תוך הקפדה על מתן מענה לצרכי ציבור ולתשתיות.
התוכנית קובעת מנגנון מעקב ובקרה אחר הוצאת היתרי הבנייה, במטרה להבטיח מענה ציבורי והקמת תשתיות ליחידות הדיור המתווספות.

התוכנית שהוכנה על ידי משרד אדריכלים רונאל לוי ומינהל ההנדסה בעיריית חולון, מסווגת את מתחמי הבינוי בעיר: מוקדים עירוניים, רחובות ראשיים, רחבי העיר, מרקם לשימור, מגרשים מיוחדים ואזורי שמירה על תבנית הבניה. התוכנית לא חלה על מגרשי מגורים שגובה המבנים בהם אינו עולה על שתי קומות ושטחם הכולל אינו עולה על 400 מ"ר.

המוקדים העירוניים ממוקמים ברובם באזורים מרכזיים לאורך צירי תנועה ראשיים עתירי תחבורה ציבורית מגוונת ובסמוך לתחנות, מהווים מתחמי פינוי בינוי בהם תתאפשר התחדשות באמצעות תכניות מפורטות עתידיות. התוכנית מאפשרת מספר מסלולים להתחדשות שאר המתחמים ברחבי העיר, כך שהם יכולים להתחדש מכוח התוכנית באמצעות חיזוק ותוספות או הריסה ובנייה מחדש בהתאם להוראות הקבועות בתוכנית.

התוכנית מעודדת התחדשות במוקדים וברחובות הראשיים, כך שישלבו צפיפות גבוהה יותר, עירוב שימושים, מענה לצורכי ציבור ושירותים אישיים, וממתנת אותה ברחבי העיר בהם יישמר המרקם באופן יחסי למה שקיים ומוכר היום. כך לדוגמא, הבנויה ברחובות הראשיים תגיע עד 10 קומות עם חזית פעילה ומדרכות רחבות, לקבלת מרחב ציבורי משמעותי. בשכונות צמודי הקרקע, התוכנית לא מאפשרת תוספת זכויות, ובשכונת אגרובנק, בהתאמה לתוכנית השימור העירונית, תותר תוספת זכויות מינורית יותר, לשמירה על המרקם המיוחד.
על ידי העצמת הזכויות במוקדים וברחובות הראשיים התוכנית מטמיעה את המדיניות המחוזית לאורך צירי מערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן).

בנוסף, התוכנית מציעה כלים תכנוניים לשיפור המרחב הציבורי בכל רחובות העיר, כדוגמת הרחבת המדרכות על ידי זיקת הנאה מכל מגרש שמתחדש, קביעת קווי בניין תת קרקעיים שמאפשרים נטיעות, נסיגות בקומות הגבוהות, מניעת כניסות ויציאות לחניונים מרחובות ראשיים ועוד.

מתכננת מחוז תל אביב במינהל התכנון, חוה ארליך, ציינה כי "בתהליך מורכב של גיבוש כלים להתחדשות כלל עירונית הצליחו המתכננים וצוות הרשות המקומית יחד עם הוועדה המחוזית לייצר תוכנית טובה שמעגנת עקרונות תכנון בהירים ומובנים שיאפשרו את התחדשות המרקם הוותיק של העיר באופן הדרגתי, תוך מתן מענה לצורכי ציבור ותשתיות".

דילוג לתוכן