לכבוד הקיץ שהגיע: פעילות אכיפה ממוקדת בגינות ובפארקים הציבוריים

בשבוע האחרון הוגברה פעילות האכיפה של יחידת השיטור העירוני בגינות ובפארקים הציבוריים וזאת למניעת ונדליזם, אכיפת איסור נסיעת כלי רכב חשמליים בגינות וחיזוק תחושת הביטחון של הציבור.

עיקר הפעילות מתבצעת בשעות אחר הצהריים והלילה, כאשר פריסת המפקחים נעשית הן באופן גלוי והן באופן סמוי, במיוחד במקומות שלגביהן קיים ריבוי של תלונות תושבים.

בסך הכל ניתנו בשבוע האחרון 42 דוחות כלפי מפרי חוקי העזר בתחומי הקמת רעש, השחתת רכוש ציבורי, השלכת פסולת וגרימת הפרעה וסיכון לתושבים שנמצאים בגינה כגון נסיעה ברכב חשמלי בתחומי הגינה.

בעקבות האכיפה המוגברת, ניכרת ירידה בכמות העבירות באותן גינות שבהן בוצעה הפעילות והתושבים הביעו בפני המפקחים את שביעות רצונם מהאכיפה.

פעילות זו תימשך גם בשבועות הבאים.

דילוג לתוכן