משתלם למכור קנאביס: נמכר בית מרקחת בחולון לחברת קאנומד – הכנסותיו השנתיות מוערכות ב-22 מיליון שקל

קאנומד, הנמצאת בשליטת האחים מנור וכפיר גינדי, דיווחה הבוקר כי בהמשך להתקשרותה של חברת-הבת אי.יו.ביופארם בהסכם לרכישת זכויות בבית מרקחת במרכז חולון, השלימה החברה את ההסכם לרכישת הזכויות בשותפות.

בית המרקחת נמצא במקום מרכזי בחולון, ולהערכת החברה היקף ההכנסות שלו לשנת 2020 יעמוד על כ-22 מיליון שקל. על פי תנאי ההסכם, חלקה של ביופארם בשותפות שתחזיק בבית המרקחת יעמוד על 55%, בתמורה לסכום של 2 מליון שקל.

כחלק מהעסקה, לשותף יוקצו 1,815,790 מניות רגילות של החברה, המהוות 0.7275% מההון המונפק והנפרע שלה, וכמו כן תוקצה לו כמות מניות המהווה 0.485% מהונה המונפק והנפרע של החברה, וזאת בכפוף לעמידה באבני דרך שנקבעו לגבי בתי המרקחת הנוספים אותם ינהל השותף. יצוין, כי במסגרת ההסכם לרכישת הזכויות בשותפות, נקבעו יעדי מכירות של בתי מרקחת נוספים, ככל שביופארם או החברה תתקשר עם בתי מרקחת נוספים, בגובה של עד 54 מיליון שקל בשנה קלנדרית, אשר יזכו את השותף בדמי ניהול בגובה של 5% מסך היקפי המכירות שינבע לביופארם מבתי מרקחת נוספים אלו ככל שיעניק המוכר שירותי ניהול בבתי מרקחת אלו.

קאנומד הודיעה לאחרונה, כי חתמה על הסכם במסגרתו תספק לבית-המרקחת תפרחות מיובשות של קנאביס לשימוש רפואי ומוצרים נוספים בהתאם לתקינות הרלוונטיות של היק"ר – יחידת הקנאביס הרפואי במשרד הבריאות. ההסכם הוא לאספקת 800 ק"ג של תפרחות יבשות לשם מסירתם למטופלים בבית המרקחת.

החברה מנהלת מגעים לרכישת זכויות בבתי מרקחת נוספים, מאחר שהיא רואה יתרון בפעילות בכל שרשרת הערך החל ממחקר ופיתוח, דרך הריבוי והגידול ועד הצרכן הסופי, הן בשל השאת הרווחים עד לצרכן הסופי והן בשל היכולת לטייב ולהתאים את מוצרי החברה למטופלים.

דילוג לתוכן