חולוןכתבה ראשיתפוליטי

מתוך 255 רשויות: עיריית חולון מובילה במדד השקיפות

לאחרונה ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה מחקר, אשר בדק את מדד השקיפות ב-255 רשויות מקומיות בישראל, שבו 12 רשויות מקומיות בלבד קיבלו את מלוא הניקוד במדדים שנבדקו.

המחקר בדק מי מהרשויות מפרסמות את הפרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר, הקלטות ישיבות, פרוטוקולים של ועדות ועוד.

עיריית חולון היא אחת מ-12 הרשויות המקומיות שקיבלו את מלוא הניקוד (6/6) במדד השקיפות, יחד עם ערים נוספות כמו אור יהודה, גבעת שמואל, ירושלים ועוד.
ציון של 5 מתוך 6 קיבלו 20 עיריות נוספות, ביניהן תל אביב וחיפה, אשר לא פרסמו את הפרוטוקולים של ועדת התמיכות.

פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות, שעל פיהן פועלות הרשויות המקומיות, מחייבות את המועצות של הרשויות המקומיות לקיים דיון לפחות פעם אחת בחודש (ישיבה שמן המניין) ולפרסם את עיקרי הדיון וההחלטות של כל ישיבה כולל תמליל או הקלטה שלה.

ה שלה.

דילוג לתוכן